คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี แม่ทัพกัลฟ์ ผู้กว้างขวางในธุรกิจพลังงาน และมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศไทย ปี2565

NEWS UPDATE PEOPLE

คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี แม่ทัพกัลฟ์ ผู้กว้างขวางในธุรกิจพลังงาน ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศไทย ปี2565

เพราะคุณสารัตถ์ มีทรัพย์สิน 421,260 ล้านบาท รวยอันดับ 162 ของโลก

ตำแหน่งในบริษัทกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกาMaster of Science (Engineering Management)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครองหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยDirector Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2564 – 2565กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2561 – 2563กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2551 – 2563กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด2554 – 2560กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด2551 – 2560กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด2551 – 2560รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์2554 – 2559ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์2551 – 2559ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์2537 – 2559กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ2564 – ปัจจุบันกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน2565 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด 2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด 2564 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2561 – ปัจจุบันBoard of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา2560 – ปัจจุบันประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์2560 – ปัจจุบันกรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.2559 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ทำความรู้จัก “สารัชถ์ รัตนาวะดี” เจ้าพ่อ GULF ขึ้นแท่นมหาเศรษฐี เบอร์ 1 ของไทย  จากการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกครั้งล่าสุดของ Forbes ปรากฏว่า ชื่อของ “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF อยู่อันดับที่ 162 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดของมหาเศรษฐี ไทย ส่งผลให้ขึ้นแท่นเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทย ด้วยทรัพย์สิน 11,800 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทอยู่ที่ 421,260 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1.04 % 

“คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี” ชื่อเล่นว่า “กลาง” เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 583,000 ล้านบาท

“คุณสารัชถ์” เป็นลูกคนกลาง มีพี่ชายชื่อ สาณิต และน้องชาย ชื่อ สฤษดิ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ก่อนศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

“คุณสารัชถ์ แต่งงานกับ คุณนลินี ตันติสุนทร  มีบุตรชาย 2 คน คือ สาริศ และ สิตมน

ขอบคุณภาพและข้อมูลดีๆจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)