บมจ.โชติวัฒน์ฯ นำทีมร่วมรณรงค์จัดหาทุนเข้า “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ มูลค่ากว่า 101 ลบ.

NEWS UPDATE

บมจ.โชติวัฒน์ฯ นำทีมร่วมรณรงค์จัดหาทุนเข้า “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่”
โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ มูลค่ากว่า 101 ลบ.

บมจ.โชติวัฒน์ฯ ผู้นำการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำ CMC โดย “สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์” นำทีมจัดทำโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต เพื่อร่วมรณรงค์จัดหาทุนให้กับกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด รวมถึงระบบสัญญาณภาพ รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ ที่มีอัตราการเข้ารับบริการในศูนย์หัวใจกว่า 55,921 รายต่อปี พร้อมกันนี้ต่อยอดการสื่อสารกิจกรรมด้วยการสานต่อ “ค่านิยมทดแทนพระคุณพ่อแม่” ให้สังคมไทย เชิญสาธารณชนร่วมสร้างกุศลใหญ่ร่วมกัน

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รับทราบข้อมูลว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในฐานะโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดทั่วภาคใต้ และรักษาเฉพาะโรคหัวใจจำนวนมากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดและสวนหัวใจ ที่มีอยู่มีความล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งนี้กลุ่ม บมจ.โชติวัฒน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “Live for Life ชีวิตต่อชีวิต” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้อ เครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ การสร้างห้องผ่าตัด รองรับเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจ จำนวน 2 ห้อง รวมถึงระบบสัญญาณภาพ ที่ทันสมัย รวมมูลค่ากว่า 101 ล้านบาท ผ่าน “กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่” พร้อมกันนี้ประเดิมร่วมบริจาคทุนรอบแรกจำนวน 35 ล้านบาท

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลรัฐ ที่ให้บริการรักษาด้านโรคหัวใจกับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษามากกว่า 1.11 ล้านครั้งต่อปี ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษามากกว่า 55,921 รายต่อปี ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการรักษาเดิมมีความล้าสมัยและไม่เพียงพอ จึงรองรับการรักษาผู้ป่วยสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจ กลุ่มผู้ใหญ่ประมาณ 900 รายต่อปี และกลุ่มเด็ก 140 รายต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้หากโรงพยาบาล มีระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่ทันสมัย จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโอกาสในการรักษาที่มากขึ้น โดยอุปกรณ์และเครื่องผ่าตัดหัวใจใหม่ควรมี จำนวน 2 ชุด เพื่อรองรับการผ่าตัดรักษาหัวใจผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็ก รวมถึงการสร้างห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง และระบบสัญญาณภาพ คาดว่าต้องใช้งบประมาณราว 101 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ และบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดหางบประมาณสนับสนุน หลากหลายกิจกรรม มียอดบริจาคสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แล้วประมาณ 35 ล้านบาท ในขณะที่ความจำเป็นที่เร่งด่วนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับการรักษามีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่อยอดการร่วมรณรงค์สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในครั้งนี้ร่วมกับกลุ่ม CMC และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ ในลำดับต่อไป

 

“ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุน อาทิ การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล, การแข่งขันกอล์ฟการกุศล, กิจกรรมงานทอดผ้าป่า เป็นต้น โดยได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนนำโดย คุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเข้ามาหลายล้านบาท รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 6 จังหวัด ในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้ และการเปิดตัวโครงการ Live for Live ชีวิตต่อชีวิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการโครงการด้วย คาดว่าจะสามารถจัดหางบประมาณจากการบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดและสวนหัวใจ ชุดแรกให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หรือไม่เกิน 1-2 เดือน เบื้องต้น มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มโชติวัฒน์ฯ และกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วรวมประมาณ 35 ล้านบาท” นายแพทย์ไชยสิทธิ์

นายเอกดนัย โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและขาย และประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต กล่าวเสริมถึงโครงการว่า สำหรับแนวคิดในการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการ Live for Live ในครั้งนี้ เนื่องจากปกติครอบครัวโชติวัฒนะพันธุ์ จะมีการทําบุญทั้งทางด้านศาสนา การศึกษาและการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกุศลกับสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะการร่วมบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล แต่จากช่วงที่คุณแม่ไม่สบาย จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้เห็นความยากลําบากด้านการให้บริการการรักษาคนไข้ที่มีอยู่จำนวนมาก ที่รอการรักษานาน โดยเฉพาะกรณีคนไข้โรคหัวใจที่ต้องการรักษาเร่งด่วนมากๆ จากการสอบถามทางโรงพยาบาล พบว่าปัจจัยหนึ่งมาจากอุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษามีความล้าสมัย ส่งผลต่อการรักษาคนไข้ได้ล่าช้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการช่วยร่วมทำบุญกุศลในการหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยในครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างยากต่อการขอทุนบริจาคจากสาธารณชนทั่วไป ประกอบกับระยะเวลาในการจัดหาเงินเพื่อส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดหัวใจในครั้งนี้ค่อนข้างสั้น ทำให้สมาชิกในครอบครัวเราทุกคน พร้อมที่จะเข้ามาช่วยกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในการจัดหาทุนในครั้งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไปในตัวด้วย

“การหาทุนทรัพย์ในภาวะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบาก เพราะเกือบทั้งหมดก็ล้วนมีความจําเป็นทั้งสิ้น แต่หากมองย้อนไปที่คนไข้ผ่าตัดหัวใจที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อต่อชีวิตของพวกเขา ครอบครัวของพวกเขา รวมถึงหากมองไปข้างหน้าว่า ในอนาคตพวกเราอาจเป็นหนึ่งในคนไข้ที่ต้องมาใช้บริการของศูนย์ฯแห่งนี้ ล่ะ ดังนั้น การเริ่มต้นช่วยเหลือกัน แบบคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าจะเงินหลักบาทหรือหลักร้อยบาท หากสะสมเป็นกองใหญ่ขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งคน ซึ่งแต่ละคนนั้นอาจจะต้องดูแลครอบครัวรอบข้างอีก 5-10 คน หากเชื่อว่าบุญกุศลอันนั้นมันจะส่งผลต่อผู้ที่มีจิตกุศล ก็อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลกับมูลนิธิฯในครั้งนี้ด้วย” นายเอกดนัย กล่าว

นอกจากนี้ โครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต จะมีการจัดกิจกรรมการสื่อสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาสั้น กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เป็นต้น โดย ผู้สนใจร่วมสร้างสาธารณกุศลบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุน จัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบ ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ที่
Facebook : Live for Life Thailand
Instragram : live.for.life.thailand
YouTube : @Live.For.Life.Thailand
หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่เลขที่บัญชี 263-1-08544-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ที่ 0986702374 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนร่วมจัดซื้อเครื่องผ่าตัดและสวนหัวใจพร้อมระบบ ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกัน ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : ชมภาพยนตร์โฆษณาสั้น เพื่อการสื่อสารโครงการ Live for Life ชีวิตต่อชีวิต ได้ที่ https://youtu.be/HWlKu1iPb20
https://www.youtube.com/watch?v=6SPoNL63DuU